Electronics town, Huaqiangbei, China
MAINLAND CHINA - Shenzhen
Electronics town, Huaqiangbei, China